Termeni și conditii de utilizare a site-ului
pleiadesresidence.ro

Pentru utilizarea site-ului va rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și
condiții. Acestea sunt regulile cu caracter general aplicabile site-ului
pleiadesresidence.ro („Site-ul”).

OPERATOR
PRIME KAPITAL DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în București, Sector 2, Bd. Barbu Văcărescu, Nr. 201, Globalworth Tower, etaj 8 și 11, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/3162/2007, CUI RO21103980, este titularul și operatorul Site-ului („Prime Kapital” sau „Operatorul”).

CONDIȚIILE ȘI CONSECINȚELE UTILIZĂRII SITE-ULUI
Orice element de conținut utilizat în cadrul Site-ului, precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, materiale audio, animații, articole și toate celelalte materiale prezentate în cadrul acestora, aparțin în exclusivitate Prime Kapital și/sau partenerilor săi. De asemenea, toate programele software și tehnologiile utilizate, oferite sau implementate pe sau prin intermediul Site-ului sunt proprietatea Prime Kapital sau a licentiatorilor săi și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și de alte legi aplicabile.

Utilizatorii au permisiunea de a utiliza toate aceste materiale numai pentru a accesa Site-ul. Aceste materiale nu pot fi copiate, dezasamblate, modificate, reproduse, publicate pe alte website-uri sau în orice mediu computerizat legat în rețea, utilizate în scop public, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă, de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Prime Kapital.

Prime Kapital oferă utilizatorilor săi o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, printa sau descarcă orice material de pe Site, exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descărcate a tuturor mențiunilor privind drepturile de autor și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale – fără alterarea acestora.

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Prime Kapital, partenerilor sau terților parteneri afiliați ai acestora și va atrage exercitarea de către aceștia a tuturor remediilor legale.

Prime Kapital nu răspunde pentru funcționarea continuă a Site-ului, compatibilitatile dintre acestea și aplicațiile folosite de utilizatori și nici pentru folosirea acestora prin mijloace și metode frauduloase/abuzive de către orice persoană.

Prime Kapital nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce sunt transmise de la rețeaua utilizatorului Site-ului, prin Internet, în vederea accesării și utilizării Site-ului. Site-ul este disponibil prin intermediul Internetului – rețea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Prime Kapital.

Utilizatorului îi este interzis să folosească și/sau să permită vreunei terțe persoane să folosească Site-ul pentru scopuri imorale sau ilegale.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acțiunile și erorile sale care conduc la pierderi materiale și/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terți, indiferent dacă a acționat cu intenție, din neglijență sau din imprudență.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suportă consecințele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

Prime Kapital va depune toate diligențele și eforturile pentru că Site-ul să funcționeze la parametri optimi pentru a transmite utilizatorilor toate datele și informațiile actualizate. Totuși, Prime Kapital nu garantează că Site-ul nu conține erori sau că funcționează permanent la parametri optimi, astfel că Prime Kapital nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertență sau informație eronată prezentată în Site, însă va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricăror eventuale erori, la solicitarea oricărui utilizator.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ
Acești Termeni și Condiții sunt guvernați/e de legile din România.

Site-ul pot fi accesat de oriunde de pe teritoriul României, dar și din afară acestui teritoriu (i.e., din alte state), în măsură în care condițiile tehnice o permit. Prime Kapital nu garantează în niciun fel compatibilitatea conținutului Site-ului și/sau Termenilor și Condițiilor cu legislația aplicabilă în statul de unde se face accesarea de către utilizator (inclusiv în ceea ce privește prevederile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală).

DATE DE CONTACT. PLÂNGERI ȘI SESIZĂRI
Pentru orice sugestii, plângeri și/sau sesizări cu privire la utilizarea acestui Site, va rugăm să vă adresați în scris responsabilului cu protecția datelor („DPO” – Dată Protection Officer) la următoarea adresa de contact gdpr@primekapital.com.

Sugestiile, plângerile și/sau sesizările transmise Prime Kapital vor include numele, prenumele, precum și numărul de telefon, și/sau adresa de e-mail (la alegerea utilizatorului) la care acesta dorește să primească răspuns de la Prime Kapital.

Utilizatorii confirmă că au citit și acceptă Termenii și Condițiile de mai sus. Utilizarea Site-ului implică acceptarea în totalitate a acestor Termeni și Condiții.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile menționate, va rugăm să nu folosiți Site-ul.

TELEFONUL CONSUMATORILOR – 0219551

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660
Fax: 021/310.63.80
E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR (ANPC)

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București
E-mail: office@anpc.ro
www.anpc.gov.ro.

DISPOZIȚII FINALE
Prime Kapital poate, în orice moment, să revizuiască Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului. Continuarea utilizării Site-ului va fi considerată că o acceptare implicită a acestora din partea utilizatorului.

Prime Kapital recomandă utilizatorilor să citească cu atenție Termenii și Condițiile înainte de orice utilizare a Site-ului pentru a lua la cunoștință varianta actualizată a acestora.